Τα είδη των πεταλούδων, για 102 από τα νησιά της Ελλάδας

Species of butterflies, for 102 from the islands of Greece

Τα είδη των πεταλούδων, για 55 βουνά της Ελλάδας

Species of butterflies, for 55  mountains of Greece

Τα είδη των πεταλούδων, για 55 βουνά της Ελλάδας

Species of butterflies, for 55 mountains of Greece