Δέστε στα παρακατω links τους επικαιροποιημενους χαρτες εξαπλωσης των ειδών για τα έτη 2018, 2019 και 2020

See in  links bellow the updated maps of distribution of species for years 2018, 2019 and 2020

NEW

New Maps GGRS87 of distribution with AOO (2018-2020)

NEW

New Maps ETRS89 of distribution with AOO (2020)

NEW

Update of maps WGS84 of distribution (2018-2020)

ΝΕΟ

Επικαιροποίηση χαρτών  WGS4 εξάπλωσης (2018-2010)

ΝΕΟ

Νέοι Χάρτες  GGRS87 με AOO

(2018-2020)

ΝΕΟ

Νεοι χαρτες ETRS89 εξαπλωσης με AOO (2020)