ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Thymelicus sylvestris, Thymelicus hyrax, Thymelicus lineola, Thymelicus acteon

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Thymelicus sylvestris, Thymelicus hyrax, Thymelicus lineola, Thymelicus acteon

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Thymelicus sylvestris, Thymelicus hyrax, Thymelicus lineola, Thymelicus acteon

ΑΝΩ: Thymelicus sylvestris ΑΡΣΕΝΙΚΟ, με androconia πολύ εμφανή, που εκτείνονται από V3-V1, με μικρή μαύρη περιοχή στην κεφ και με καφέ χρώμα στο κάτω μέρος των ροπάλων των κεραιών.

ABOVE: Thymelicus sylvestris MALE, with androconia conspicuous, extending from V3-V1, with a small black area on the UNF and brown on the underside of the clubs of the antennae.


ΚΑΤΩ:  Thymelicus lineola ΑΡΣΕΝΙΚΟ, με androconia στενά και όχι πολύ εμφανή, που εκτείνονται από την αρχή του  S1, διακοπτόμενο στο V2 και χωρίς να ακουμπά το V3, με μεγάλη μαύρη περιοχή στην κεφ και με μαύρο χρώμα στα ρόπαλα των κεραιών.

BELOW: Thymelicus lineola MALE, with androconia narrow and incospicuous, extending from the beginning of S1, interupted at V2 and and not reaching V3, with a large black area on the UNF and black on the clubs of the antennae.

ΑΝΩ: Thymelicus sylvestris ΘΗΛΥΚΟ,  με μικρή μαύρη περιοχή στην κεφ και με καφέ χρώμα στο κάτω μέρος των ροπάλων των κεραιών.

ABOVE: Thymelicus sylvestris FEMALE, with a small black area on the UNF and brown on the underside of the clubs of the antennae.ΚΑΤΩ:  Thymelicus lineola ΘΗΛΥΚΟ, με μεγάλη μαύρη περιοχή στην κεφ και με μαύρο χρώμα στα ρόπαλα των κεραιών.

BELOW: Thymelicus lineola FEMALE, with large black area on the UNF and black on the clubs of the antennae.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Thymelicus sylvestris, Thymelicus hyrax, Thymelicus lineola, Thymelicus acteon

ΑΝΩ ΤΡΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Thymelicus hyrax ΑΡΣΕΝΙΚΑ,  πάντα τα μεγαλύτερα από όλα τα Thymelicus,  με πράσινη απόχρωση στην κοφ, με πολυ εμφανή androconia που εκτείνονται από V3-V2 και εισέρχονται στο S1 χωρίς όμως να έρχονται σε επαφή με το V1.

ABOVE: Three photos of Thymelicus hyrax MALES, always the largest of all Thymelicus, with a green tinge on the UNH, with androconia conspicuous, extending from V3-V2 and entering S1 without coming into contact with V1.ΚΑΤΩ:

BELOW:

ΑΝΩ: Thymelicus acteon ΘΗΛΥΚΟ,  με μικρή μαύρη περιοχή στην κεφ και με το χαρακτηριστικό τόξο σημαδιών στην αεφ.

ABOVE: Thymelicus acteon FEMALE, with a small black area on the UNF and with the characteristic arc of signs on the UPF.ΚΑΤΩ:  Thymelicus acteon  ΑΡΣΕΝΙΚΟ, με androconia, με μικρή μαύρη περιοχή στην κεφ και με το χαρακτηριστικό τόξο σημαδιών στην αεφ.

BELOW: Thymelicus acteon MALE, with androconia, with a small black area  UNF and with the characteristic arc of signs on the UPF.

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION