ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Polyommatus ripartii/timfristos complex

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

Το είδος Polyommatus timfristos βρέθηκε στον Παρνασσό και τον Τυμφρηστό, με την εργασία VISHNEVSKAYA MS, SAIFITDINOVA AF, LUKHTANOV VA (2016): Karyosystematics and molecular taxonomy of the anomalous blue butterflies (Lepidoptera, Lycaenidae) from the Balkan Peninsula. Comparative Cytogenetics 10(5): 1–85. https://doi.org/10.3897/CompCytogen.v10i5.10944

Ομοιάζει πάρα πολύ με το  Polyommatus ripartii. Κατωτέρω παρουσιάζονται φωτογραφίες από τα δύο αυτά είδη, από ωρισμένες γεωγραφικές περιοχές, που αναδεικνύουν τις διαφορές στα εξωτερικά χαρακτηριστικά.


The species Polyommatus timfristos was found on Mount Parnassos and Timfristos, with the work VISHNEVSKAYA MS, SAIFITDINOVA AF, LUKHTANOV VA (2016): Karyosystematics and molecular taxonomy of the anomalous blue butterflies (Lepidoptera, Lycaenidae) from. Comparative Cytogenetics 10 (5): 1–85. https://doi.org/10.3897/CompCytogen.v10i5.10944

It is very similar to Polyommatus ripartii.

Below photos of these two species, from certain geographical areas are psesented, which highlight the differences in external characteristics.

ΑΝΩ: Τέσσερες φωτογραφίες του Polyommatus timfristos από τον Τυμφρηστό

ABOVE: Four photographs of Polyommatus timfristos from Timfristos
ΚΑΤΩ: Μία φωτογραφία του είδους Polyommatus ripartii από την Οίτη και τρεις φωτογραφίες του είδους Polyommatus ripartii από τον Χελμό

BELOW: One photo of the species Polyommatus ripartii from Oiti and three photos of the species Polyommatus ripartii from Chelmos

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Polyommatus ripartii/timfristos complex