Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Polyommatus icarus, Polyommatus eros

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Polyommatus icarus, Polyommatus eros

Το είδος Polyommatus eros υπάρχει σε περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου και νοτιώτερα στην Πελοππόννησο (στον Ταύγετο). Έχει μια γενεά.

Το είδος Polyommatus icarus υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Εχει ανάλογα με το υψόμετρο έως και τρεις γενεές.

Τα αρσενικά άτομα των ειδών αυτών διακρίνονται από την αφ των φτερών ενώ τα θηλυκά ομοιάζουν πάρα πολύ και η αναγνώριση των διευκολύνεται μόνον από την παρουσία των αρσενικών.The species Polyommatus eros exists in areas of Macedonia and Epirus and further south in the Peloponnese (in Taygetos). There is one generation.

The species Polyommatus icarus exists throughout Greece. There are up to three generations depending on the altitude.

Males of these species are distinguished from the wings while females are very similar and their identification is facilitated only by the presence of males.

ΑΝΩ: Στην φωτογραφία ένα αρσενικό Polyommatus icarus (με ανοικτά τα φτερά) και ένα αρσενικό Polyommatus eros (με κλειστά τα φτερά). Σημειώνεται η λεπτή υπομετωπική σκούρα λωρίδα στην αφ των φτερών.


ABOVE: In the photo a male Polyommatus icarus (with open wings) and a male Polyommatus eros (with closed wings). Note the thin submarginal dark stripe on the UPS of the wings.
ΚΑΤΩ: Στην φωτογραφία πολλά αρσενικά Polyommatus eros (με ανοικτά και κλειστά τα φτερά). Σημειώνεται η πλατειά και χαρακτηριστική υπομετωπική σκούρα λωρίδα στην αφ των φτερών.

BELOW: In the photo many male  Polyommatus eros (with open and closed wings). The wide and characteristic submarginal dark band on the UPS of the wings is noted.

ΑΝΩ: Ο χάρτης εξάπλωσης του Polyommatus eros.

ΚΑΤΩ: Αρσενικά και θηλυκά άτομα του πληθυσμού του Ταυγέτου (που παλαιότερα εθεωρούντο ως ξεχωριστό ενδημικό είδος Polyommatus menelaos).


ABOVE: The distribution map of Polyommatus eros.

BELOW: Males and females of the Taygetos population (formerly considered a separate endemic species: Polyommatus menelaos).

  ΚΑΤΩ: Θηλυκά άτομα του Polyommatus eros στην Μακεδονία, που ομοιάζουν πάρα πολύ με τα θηλυκά  του Polyommatus icarus.


BELOW: Females of Polyommatus eros in Macedonia, very similar to females of Polyommatus icarus.