ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Plebejus argus/idas/argyrognomon complex

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Plebejus argus/idas/argyrognomon complex

Τα τρία αυτά είδη Plebejus argus, Plebejus idas, και Plebejus argyrognomon ομοιάζουν πολύ.

Ανωτέρω παρατίθενται σχόλια και φωτογραφίες από ένα χαρακτηριστικό του Plebejus argus, που διευκολύνει την αναγνώριση με φωτογραφίες (περισσότερα στο http://www.pamperis.gr/THE_BUTTERFLIES_OF_GREECE/DETAILS_OF_THE_WINGS_%28B%29.html ).

Κατωτέρω παρατίθενται και χαρακτηριστικές φωτογραφίες των ειδών αυτών.


These three species Plebejus argus, Plebejus idas, and Plebejus argyrognomon are very similar. Above are comments and photos from a feature of Plebejus argus, which facilitates photo identification (more at http://www.pamperis.gr/THE_BUTTERFLIES_OF_GREECE/DETAILS_OF_THE_WINGS_%28B%29.html).

Below typical photos of these species are presented,

ΑΝΩ: Επτά φωτογραφίες του Plebejus argus  (Χελμός)

ABOVE: Seven photos of Plebejus argus (Chelmos)ΚΑΤΩ: Τρεις φωτογραφίες του Plebejus idas (Ροδόπη)

BELOW: Three photos of Plebejus idas (Rodopi)

ΚΑΤΩ: Δύο φωτογραφίες του Plebejus argyrognomon (Ροδόπη)

BELOW: Two photos of Plebejus argyrognomon (Rodopi)