ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea athalia/aurelia complex

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

Τα δύο είδη Melitaea athalia και Melitaea aurelia ομοιάζουν πάρα πολύ και δεν έχουν βρεθεί ακόμη  αξιόπιστα εξωτερικά χαρακτηριστικά, που να διευκολύνουν την αναγνώριση με φωτογραφίες.

Το είδος Melitaea aurelia έχει βεβαιωθεί στην Ελλάδα με δύο εργασίες:

1. van der Poorten D. & Cuvelier S.: Melitaea aurelia new for Greece (Lepidoptera: Nymphalidae).
Phegea 25(2): 89–90.

2. Anastassíu H. T. & Coutsis J. G.: A thriving colony of Melitaea aurelia recorded in the Greek part of the Rodhópi Mts., and an important note on female identification based on genitalic features(Lepidoptera: Nymphalidae, Melitaeinae).

Phegea 48(1): 16–19.

Παρατίθενται σχετικές φωτογραφίες από την Ροδόπη και την περιοχή της Φλώρινας  (όπου έχει αναφερθεί και το Melitaea aurelia και το Melitaea athalia).The two species Melitaea athalia and Melitaea aurelia are very similar and have not yet been found reliable external features that facilitate photo identification.

The species Melitaea aurelia has been certified in Greece with two works:

1. van der Poorten D. & Cuvelier S .: Melitaea aurelia new for Greece (Lepidoptera: Nymphalidae).

Phegea 25(2): 89–90.

2. Anastassíu H. T. & Coutsis J. G .: A thriving colony of Melitaea aurelia recorded in the Greek part of the Rodhópi Mts., And an important note on female identification based on genitalic features (Lepidoptera: Nymphalidae, Melitaeinae).

Phegea 48(1): 16–19.

Relevant photos from Rodopi and the area of ​​Florina are presented (where Melitaea aurelia and Melitaea athalia have also been mentioned).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea athalia/aurelia complex

ΑΝΩ: Ένδεκα φωτογραφιες από Ροδόπη

ABOVE: Eleven photos from Rodopi
ΚΑΤΩ: Εννέα φωτογραφίες από την περιοχή της Φλώρινας

BELOW: Nine photos from the area of ​​Florina