ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Maniola jurtina, Maniola telmessia, Maniola chia, Maniola hallicarnassus, Maniola megala

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Maniola jurtina, Maniola telmessia, Maniola chia, Maniola hallicarnassus, Maniola megala

Τα είδη Maniola jurtina, Maniola telmessia, Maniola chia, Maniola halicarnassus και Maniola megala

ομοιάζουν πάρα πολύ και είναι δύσκολη η αναγνώριση των με βεβαιότητα με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των φτερών. Παρουσιάζονται παρακάτω, για διευκόλυνση της αναγνώρισης,  φωτογραφίες και οι χάρτες εξάπλωσης διότι:

1. Το είδος Maniola halicarnassus υπάρχει μόνον στην Νίσυρο, όπου δεν έχει βρεθεί άλλο είδος του γένους Μaniola.

  1. 2.Τό είδος Maniola chia υπάρχει μόνον στην Χίο (και τις γειτονικές Οινούσσες), όπου δεν έχει βρεθεί άλλο είδος του γένους Μaniola.

  2. 3.Το είδος Maniola megala υπάρχει μόνον στην Λέσβο, όπου πετά μαζύ με το Maniola telmessia.

  3. 4.Το είδος Maniola telmessia έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει μόνον στα νησιά Λέσβος, Σάμος, Φούρνοι, Ικαρία, Πάτμος, Λέρος, Κάλυμνος, Τέλενδος, Κως, Σύμη, Τήλος, Ρόδος, Χάλκη, Ψέρημος, Καστελλόριζο, Κάρπαθος και Κάσος.

  4. 5. Το είδος  Maniola jurtina έχει γενική εξάπλωση σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, στα νησιά του Ιονίου, στην Κρήτη και σε πολλά άλλα νησιά του Αιγαίου.

The species Maniola jurtina, Maniola telmessia, Maniola chia, Maniola halicarnassus and Maniola megala.they are very similar and it is difficult to identify them with certainty with the external characteristics of the wings. To facilitate identification, photos and distribution maps are presented below because:

1. The species Maniola halicarnassus exists only in Nisyros, where no other species of the genus Maniola has been found.

2. The species Maniola chia exists only in Chios (and neighboring Oinousses), where no other species of the genus Maniola has been found.

3. The species Maniola megala exists only in Lesvos, where it flies with Maniola telmessia.

4. The species Maniola telmessia has been found to exist only on the islands of Lesvos, Samos, Fourni, Ikaria, Patmos, Leros, Kalymnos, Telendos, Kos, Symi, Tilos, Rhodes, Halki, Pserimos, Kastellorizo, Karpathos and Kasos.

5. The species Maniola jurtina has a general distribution throughout mainland Greece, in the Ionian islands, in Crete and in many other Aegean islands.
ΚΑΤΩ: Τρείς φωτογραφίες του Maniola halicarnassus (Νίσυρος)


BELOW: Three photos of Maniola halicarnassus (Nisyros)

ΚΑΤΩ: Δύο φωτογραφίες αρσενικών και δύο φωτογραφίες θηλυκών του Maniola chia (Χίος)

BELOW: Two photos of males and two photos of females of Maniola chia (Chios)

ΚΑΤΩ: Δύο φωτογραφίες αρσενικών του Maniola megala (Λέσβος), που έχει το μεγαλύτερο μέγεθος από όλα τα Maniola. Το όνομα megala, που εύστοχα δόθηκε, επισημαίνει αυτό το χαρακτηριστικό.

BELOW: Two photos of males of Maniola megala (Lesvos), which is the largest of all Maniola. The name megala, aptly given, indicates this feature.

ΚΑΤΩ: Ένδεκα φωτογραφίες αρσενικών και θηλυκών του αρκετά μεταβλητού Maniola telmessia

BELOW: Eleven photos of males and females of the highly variable Maniola telmessia

ΚΑΤΩ: Δύο φωτογραφίες του Maniola jurtina (Κρήτη)

BELOW: Two photos of Maniola jurtina (Crete)

ΚΑΤΩ:  Τέσσερες φωτογραφίες του Maniola jurtina (Σύρος, Τήνος, Τήνος, Σκιάθος)

BELOW: Four photos of Maniola jurtina (Syros, Tinos, Tinos, Skiathos)

ΚΑΤΩ:  Έξη φωτογραφίες του Maniola jurtina (Ηπειρωτικό τμήμα της Ελλάδας)

BELOW: Six photos of Maniola jurtina (Mainland Greece)