Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ του γένους

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES of genus

Lycaena

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ του γένους

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES of genus

Lycaena

  1. 1.Η αναγνώριση των πεταλούδων του γένους Lycaena είναι πολύ εύκολη αν φαίνεται η αφ των αρσενικών αλλά και αν επισημανθούν οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της κφ .

  2. 2.Τα θηλυκά άτομα αναγνωρίζονται επίσης σχετικά εύκολα με την αφ και την κφ.

  3. 3.Μόνον τα θηλυκά Lycaena ottomana και Lycaena virgaureae ομοιάζουν πολύ, αλλά μπορούν να διακριθούν όπως επισημαίνεται παρκάτω στον σχετικό πίνακα.  1. 1.The identification of the butterflies of the genus Lycaena is very easy by the UPS of the males but also by the characteristic details of the UNS.

  2. 2.Females are also relatively easily identified by the UPS and UNS.

  3. 3.Only the females Lycaena ottomana and Lycaena virgaureae are very similar, but can be distinguished as shown in the relevant table below.

LYCAENA OF GREECE, UPS  AND UNS OF THE WINGS by Pamperis (20 ΙI 2021) reduced.pdfLycaena_files/LYCAENA%20OF%20GREECE,%20UPS%20%20AND%20UNS%20OF%20THE%20WINGS%20by%20Pamperis%20%2820%20%CE%99I%202021%29%20reduced.pdfLycaena_files/LYCAENA%20OF%20GREECE,%20UPS%20%20AND%20UNS%20OF%20THE%20WINGS%20by%20Pamperis%20%2820%20%CE%99I%202021%29%20reduced.pdfLycaena_files/LYCAENA%20OF%20GREECE,%20UPS%20%20AND%20UNS%20OF%20THE%20WINGS%20by%20Pamperis%20%2820%20%CE%99I%202021%29%20reduced_1.pdfshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1