ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Gegenes pumilio/nostrodamus complex.

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

Τα δύο είδη Gegenes nostrodamus  και Gegenes pumilio ομοιάζουν πάρα πολύ και ο διαχωρισμός τους με φωτογραφίες είναι πολύ δύσκολος, εκτος εάν επισημανθεί η παρουσία ή η απουσία μιας πυκνής ή αραιής συστάδας τριχών στην βασική περιοχή του οφ. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι εμφανές στα νεαρά άτομα αλλά στα γηρασμένα άτομα, συνήθως δεν είναι αμέσως ορατό. Σχετικό το Coutsis J. G. & Olivier A.: Confirmation of the presence of both Gegenes pumilio (Hoffmansegg, 1804) and Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793) on the Greek island of Kríti (Crete) (Lepidoptera: Hesperiidae).
Phegea 21(4): 101–107 στο http://www.phegea.org/Phegea/1993/Phegea21-4_101-107.pdf

Παρουσιάζονται φωτογραφίες όπου είναι ορατό αυτό το χαρακτηριστικό.


The two species Gegenes nostrodamus and Gegenes pumilio are very similar and are very difficult to distinguish with photographs, unless the presence or absence of a dense or sparce cluster of hairs in basal area of ​​the HW is noted. This feature is evident in young individuals but in old individuals, it is usually not immediately visible. Related Coutsis J. G. & Olivier A .: Confirmation of the presence of both Gegenes pumilio (Hoffmansegg, 1804) and Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793) on the Greek island of Crete (Lepidoptera: Hesperiidae).

Phegea 21 (4): 101–107 at http://www.phegea.org/Phegea/1993/Phegea21-4_101-107.pdf

Photos are presented where this feature is visible.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Gegenes pumilio/nostrodamus complex.

Η παρουσία αυτής της πυκνής συστάδας τριχών στην βασική περιοχή του οφ (με πράσινη περιβάλλουσα) είναι χαρακτηριστικό αυτού του Gegenes nostrodamus (Κρήτη)

The presence of this dense clump of hairs in the basal area of ​​the HW (with a green environment) is characteristic of this Gegenes nostrodamus (Crete)


Η απουσία πυκνής συστάδας τριχών στην βασική περιοχή του κοφ (με κοκκινη περιβάλλουσα) είναι χαρακτηριστικό αυτού του νεαρού Gegenes pumilio (Καστελλόριζο).

The absence of a dense clump of hair in the basal area of ​​the HW (with a red surrounding) is characteristic of this young individual of Gegenes pumilio (Kastellorizo)

Gegene nostrodamus: Hairs dense, long and broad

Gegenes nostrodamus: Τρίχες πυκνές, μακρυές και πλατιές.
Gegenes pumilio: Hairs sparce, fine and short

Gegenes pumilio: Τρίχες λίγες, λεπτές και κοντές