ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Colias crocea/erate complex

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

Τα δύο είδη Colias crocea και Colias erate είναι πολύ δύσκολο να διαχωριστούν με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά.

Παρατίθεται ο χάρτης εξάπλωσης  με τις περιοχές όπου έχει αναφερθεί, από την βιβλιογραφία,  το Colias erate και παρατίθενται εννέα φωτογραφίες από τα είδη Cοlias  σε μια εκ των περιοχών (στην λίμνη Δοϊράνη).


The two species Colias crocea and Colias erate are very difficult to distinguish by external characteristics.

The distribution map is given with the areas where the Colias erate, which has been mentioned from the bibliography; also nine photos of the Colias species of one of the areas (Lake Doirani) are presented.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Colias crocea/erate complex